Profil wydawniczy

Wydawnictwo Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w obszarze publikacji naukowych wydaje monografie naukowe i rozprawy habilitacyjne w formie elektronicznej (otwarty dostęp) oraz tradycyjnej (drukowanej). Teksty naukowe przyjmowane są w ramach naboru ciągłego. Według wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z dnia 17 grudnia 2019 wydawnictwo posiada 80 punktów.

Najnowsze monografie